• Język: Polski Polski
  • Waluta: PLN
  • Zmień

Język:

Waluta:

Koszyk

Słownik pojęć

A

Absorpcja - to wchłanianie substancji (gazów, cieczy lub jonów) przez inną substancję (np. rośliny), tworząc produkt w innym produkcie, na przykład działanie gąbki.

Adsorpcja – to proces, w którym cząsteczki gazu lub cieczy przyczepiają się do powierzchni.

 

B

Buforowanie - to minimalizowanie skrajnych wahań pH w roztworze.

 

C

Chelat – to struktura organiczna, która zawiera luźno związany element metali i zapobiega jego utlenianiu. Jeśli na przykład dojdzie do oksydacji żelaza, nie jest już pobierane przez rośliny.

Chlorofil – to zielony pigment występujący w prawie każdej roślinie. Jest niezbędny do fotosyntezy poprzez wychwytywanie fotonu światła i przenoszenie tej energii do reakcji chemicznej.

 

D

Dorosła roślina - to stadium rośliny zdolne do tworzenia kwitnących tkanek.

Drenaż – to usuwanie substancji, takiej jak woda, z innej substancji w sposób naturalny (grawitacyjny) lub w inny sposób (mechaniczny).

Działanie kapilarne - to zdolność włókien do wchłaniania wody wbrew grawitacji. Nazywane również ssaniem.

 

E

EC – to przewodność elektryczna. Prędkość elektronów w materiale. Może służyć do wskazania stężenia jonów (na przykład stężenia soli) w danej próbce wody.

Enzym – to cząsteczki białka o bardzo specyficznej funkcji, wytwarzane i zwykle występujące w żywych komórkach, które działają na określone substraty (cząsteczki specyficzne dla tej konkretnej cząsteczki enzymu) w celu zmiany lub wytworzenia określonych produktów (w zależności od tego, gdzie cząsteczki są cięte lub nowe cząsteczki/ przyłączone atomy); katalizator reakcji biochemicznych.

 

F

Faza kwitnienia - to okres, w którym roślina wytwarza kwiaty.

Faza wzrostu – to okres wzrostu rośliny. W większości przypadków ma to miejsce przed fazą kwitnienia.

Fertygacja – to stosowanie składników odżywczych lub innych produktów rozpuszczalnych w wodzie przez system irygacyjny.

Fotoperiod – to czas, przez jaki roślina jest wystawiona na działanie światła lub nie, który reguluje funkcje i formy żywej tkanki.

Fotosynteza – to proces chemiczny napędzany światłem, który przekształca dwutlenek węgla i wodę w bardzo podstawowe związki organiczne i cząsteczki magazynujące energię, wykorzystywane przez rośliny i proste bakterie do tworzenia węglowodanów i napędzania wielu działań komórkowych na podstawowym poziomie molekularnym.

 

G

Granulat – to rozmiar materiału nieco większy niż proszek.

 

H

Hormon - to substancja, która działa na określone układy, narządy lub komórki, wpływając na wzrost lub zmianę, na przykład auksyna, która powoduje wydłużenie lub zmianę formy komórek.

Hydroponika – to nauka o uprawie roślin w roztworach bogatych w składniki odżywcze lub w materiale obojętnym zamiast w glebie.

 

J

Jon – to element niezwiązany w roztworze (woda) z ładunkiem elektrycznym, w większości powstały z soli mineralnych.

 

K

Keramzyt - to obojętne podłoże uprawowe wykonane z małych twardych kulek glinianych.

Klon - to powstała propagula/diaspora lub nowa roślina powstająca z komórek wyprodukowanych bezpłciowo, które nie zmieniły się w określone typy tkanek (znane jako niezróżnicowane źródło kalusa), zwykle z pojedynczej komórki.

Komórka – to najmniejsza część żywego organizmu, która może też funkcjonować samodzielnie.

Kwasy huminowe i fulwowe – to specyficzne kwasy organiczne wchodzące w skład próchnicy glebowej. 

 

M

Makroskładniki odżywcze – to konkretne atomy znane jako składniki odżywcze wymagane przez rośliny w dużych ilościach, takie jak azot, fosfor, potas, wapń i magnez, w tym niemineralne składniki odżywcze węgiel, tlen i wodór, mierzone jako procent całości.

Medium obojętne/inertne – to medium, które nie dodaje ani nie pobiera składników odżywczych z pożywki.

Medium propagacyjne – to specjalna mieszanka doniczkowa do sadzonek lub zrazów.

Metabolity (wtórne) – to produkty metabolizmu komórkowego, które powstają po powstaniu głównych metabolitów, z rozkładu lub utylizacji głównych metabolitów lub z „pozostałości” produkcji głównych metabolitów w określonych układach.

Metabolizm – to zespół procesów biochemicznych zachodzących w komórkach organizmów w celu podtrzymania życia.

Mieszanka doniczkowa – to podłoże, w którym zakotwiczone są korzenie roślin uprawianych w pojemnikach, składające się z mieszanki materiałów organicznych i nieorganicznych.

Mikoryza – to grupa grzybów symbiotycznych (grzyby, które wchodzą w interakcje z różnymi gatunkami biologicznymi), które tworzą specyficzne dla roślin relacje z komórkami korzeniowymi rośliny, ułatwiając pobieranie wody i składników odżywczych.

Mikroelement – to pierwiastek, który musi być obecny w składnikach odżywczych organizmu do wzrostu i funkcjonowania, ale wymagana jest tylko bardzo niewielka jego ilość, zwykle wyrażona w częściach na milion (ppm).

Mikroorganizmy – to organizmy, który nie należą do zwierząt ani roślin, takie jak drożdże, grzyby i bakterie.

Mikroskładniki odżywcze – to specyficzne atomy znane jako składniki odżywcze, które są potrzebne w bardzo małych ilościach, takie jak żelazo, chlor i molibden i mierzone w ppm (części na milion).

Minerał – to naturalnie występująca, jednorodna nieorganiczna substancja stała o określonym składzie chemicznym i charakterystycznej budowie. W rolnictwie pierwiastek nieorganiczny, taki jak wapń, żelazo, potas, sód lub cynk, niezbędny do odżywiania ludzi, zwierząt i roślin.

mS/cm – to jednostka miary EC (mili Siemens na centymetr); natężenie przepływu elektronów w roztworze.

 

N

Nawadnianie/irrygacja – to sztuczne dostarczanie wody do gruntu lub podłoża.

Nawadnianie/nawożenie kropelkowe – to aplikacja wody lub roztworu nawozu z bardzo małą szybkością, która pozwala na całkowitą absorpcję roztworu do podłoża roślin, zwykle odbywa się przez bardzo małe rurki, które rozgałęziają się od większych rur.

Nawozy ekologiczne – to składniki odżywcze wiążą się ze strukturą organiczną, która pochodzi bezpośrednio od żywych form.

NFT – to Technika filmu odżywczego. Technika hydroponiczna, w której płytki strumień wody zawiera wszystkie rozpuszczone składniki odżywcze potrzebne do wzrostu rośliny.

 

O

Odpływ i przypływ – to forma hydroponiki, w której roztwór hydroponiczny zalewa system i odpływa.

Odwrócona osmoza – to proces, w którym bardzo drobny filtr zatrzymuje przenikanie minerałów o określonych rozmiarach. Ten proces usuwa sole z wody dając jej EC = 0.

Oligosacharyd – to stosunkowo niewielka liczba (2-10) połączonych monosacharydów lub cukrów prostych, tworzących polimer lub łańcuch podobnych cząsteczek.

Organiczne składniki odżywcze – to składniki odżywcze zbudowane ze struktury organicznej zawierajace z węgiel, wodór i tlen.

 

P

Perlit – to obojętne podłoże z kamienia wapiennego otrzymywanego w procesie prażenia.

pH – to miara kwasowość lub zasadowość roztworu i jest ujemnym logarytmem dziesiętnym (skala używana do zachowania zrozumiałych i małych liczb, gdzie każdy wzrost o 1 punkt jest w rzeczywistości wzrostem 10-krotnym lub większym) jonu wodoru (atom wodoru, który będzie wiązać się z innymi atomami) aktywność w roztworze. Skala to -2 do 16. -2 do 6 oznacza odczyn kwaśny, 8-16 zasadowy, a 7 obojętny.

Podłoże bezglebowe – to podłoże bez torfu i podłoży organicznych (naturalnych), ale wykazujące właściwości zbliżone do gleb mineralnych, sprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin.

 

R

Roślina w trakcie wzrostu – to stadium rośliny niezdolne jeszcze do przekształcenia się w kwitnącą formę

Rośliny fotoperiodyczne – to odnosi się do roślin, które wymagają odpowiedniej długości dnia długiego i krótkiego w określonej kolejności, aby indukować powstawanie kwiatów, takie jak sałata, gorczyca i inne.

Rośliny krótkiego dnia – to zwykle odnosi się do inicjacji kwiatowej rośliny, która wymaga określonego czasu bez światła, dłuższego niż czas wystawiony na działanie światła, co powoduje powstawanie kwiatów.

Rośliny neutralne na światło – to zwykle odnosi się do inicjacji kwiatowej, rośliny, która nie ma szczególnej potrzeby różnicy w ekspozycji lub braku ekspozycji na światło, opierając się wyłącznie na rozwoju tkanki, która indukuje powstawanie kwiatów.

Rośliny długiego dnia – to zwykle odnosi się do inicjacji kwiatowej, rośliny, która wymaga określonego czasu bez światła, krótszego niż czas, w którym jest wystawiona na działanie światła, co powoduje powstawanie kwiatów.

Rozcieńczenie – to proces tworzenia roztworu, np. odżywki słabszej lub mniej skoncentrowanej, poprzez dodanie dodatkowego rozpuszczalnika (np. wody).

Run-to-waste – to system, w którym odprowadzana woda nie jest ponownie wykorzystywana, ale odpływa.

 

S

Substrat – to podłoże, w którym mogą rosnąć korzenie, a roślina jest w stanie się utrzymać.

Synteza węglowodanów – to proces, w którym węgiel jest wychwytywany z powietrza i przekształcany we wszystkie różne formy węglowodanów lub hydratów węgla, w oparciu o liczbę atomów węgla zawartych w każdym hydracie.

System recyrkulacyjny - to system, w którym woda po drenażu wraca ponownie do systemu korzeniowego rośliny, lub jest on w niej stale zanurzony.

 

Ś

Środek buforujący lub roztwór – to wodny lub ciekły roztwór, który zawiera zarówno słaby kwas, jak i jego sprzężoną (przeciwną, ale podobną) zasadę lub słabą zasadę i sprzężony z nią kwas. Stosowany w celu zmniejszenia wpływu kwasów i zasad dodanych do roztworu, zmniejszających zmiany pH.

Środek chelatujący – to wyspecjalizowana cząsteczka, która wiąże się z metalem, tworząc luźno związany produkt, który jest zasadniczo otoczką, która luźno wiąże metal przed wpływami zewnętrznymi. Zwykle jest organiczny.

Środki antyseptyczne – to substancje hamujące rozwój mikroorganizmów, które są stosowane na żywą tkankę w celu zmniejszenia ryzyka infekcji.

 

T

Trichoderma – to grupa spokrewnionych grzybów. Większość trichoderm chroni roślinę przed szkodliwymi grzybami dlatego, że się nimi żywią. Istnieją również „złe” trichodermy, które zjadają pożyteczne grzyby.

 

U

Układ enzymatyczny – to wszystkie reakcje wywołane przez enzymy w roślinie. Może również odnosić się do grupy enzymów złożonej z wielu różnych cząsteczek enzymów, które działają sekwencyjnie w celu redukcji złożonej cząsteczki, takiej jak celuloza, do prostego składnika, takiego jak podstawowa cząsteczka glukozy, lub w celu zbudowania nowych cząsteczek, rozpakowania DNA w celu ponownego skopiowania, lub inne powtarzające się zmiany zachodzące wewnątrz komórek.

 

W

Wełna mineralna – to obojętne podłoże wykonane ze skały bazaltowej powstałej w procesie przetapiania na włókna.

 

Z

Zamknięty system hydroponiczny – to system hydroponiczny, w którym woda drenażowa nie odpływa, ale jest ponownie wykorzystywana lub korzenie stale są zanurzone w pożywce.

Ziemia doniczkowa – to podłoże, w którym zakotwiczone są korzenie roślin uprawianych w pojemnikach, składające się z mieszanki materiałów organicznych i nieorganicznych. Jednak dosłownie „ziemia” to nieoczyszczona gleba Ziemi.

Zraz – to materiał pobrany z wierzchołka zawierającego merystem jako pączek końcowy lub pachowy przeznaczony do szczepienia lub rozmnażania bezpłciowego.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.